Kurs og Rådgivning

Holder asbestkurs over hele Norge for både utførende, avfallsmottak/deponi, Arbeidstilsynet og Kommuner.