Asbestsanering

Asbest finner man i ca. 80% bygninger som var ferdigstilt før 1980. Våre ansatte har inntil 33 års erfaring innen asbestsanering. De har vært med på alle utfordringer man kan møte i saneringsprosjekter være seg sanering av skjulte forekomster, sprøyteasbest på konstruksjoner, brannskader med asbestforekomster, asbestsanering av skip, sanering av telefonsentraler med utfordringer som statisk elektrisitet og ikke minst totalsanering av tekniske rom fyrrom med store mengder asbestforekomster.