Mugg/sopp

Er et stort problem i norske bygninger grunnet byggemetoder, dårlig luftsirkulasjon kombinert med fuktproblematikk. Ved denne typen skader har spesielt personer med nedsatt immunforsvar og barn som ofte opplever plager, i tillegg til at bygningsmassen forfaller over tid om ikke årsak og forekomstene utbedres.