PCB

Finner mann flere steder i bygningsmassen. Dette kan f. eks. være i isolerglass vinduer, myke fuger i våtrom, maling, gulvbelegg, mellom fasadeelementer osv. PCB vil i de fleste tilfeller trekkes inn i tilliggende materialer også inn i betong.