Referanser

AF Decom AS er Nordens største rivingsentreprenør. selskapet tar på seg oppdrag og miljøsanering av bygninger, industrianlegg, skipsvrak, og andre typer installasjoner og anlegg i hele Skandinavia.

Moby Entreprenør AS er et ledende firma på betongsaging og kjerneboring.

Østfold betongsaging er en spesialist på betongsaging og kjerneboring.

AS Diamantboring har over 40 års og etablert som en velkjent aktør innen kjerneboring, betongsaging, rivearbeid, miljø-, asbest- og radonsanering og pigging.

Roar Steen Edvartsen Entreprenør AS er en allsidig entreprenør innen riving, sanering, grunnarbeider.

Reco Bygg og Skadeteknikk AS driver med skadesanering for bygg i privat og offentlig eie. Dette gjelder i hovedsak fuktsanering, brannsanering og sanering etter miljøskader samt oppbygning etter saneringsarbeid.

ENWA PMI er en av landets ledende entreprenører innen bygging av prosessanlegg og ledningsanlegg for fjernvarme, fjernkjøling, vann og avløp.

Oslo kommune
Front entreprenør AS Setra brl.
Bjørn Eiendom AS Prosjekt Tromsø
Prosjektmester AS Kanntorsletta brl.
Stålhall Norge AS Prosjekt Vadsø
AF Decom AS Nygårds gt. Fredrikstad
Moby Entreprenør AS
Østfold betongsaging AS Kalnes vgs.
AS Diamantboring AS
Roar Steen Edvartsen Entreprenør AS
Frøiland bygg og skade AS
Sans bygg AS Schouterrasse
Reco Skadeteknikk
Oslo Akershus rørleggerbedrift AS