Riving

Utfører alt innen innvendig rensk og rivning av ikke bærende konstruksjoner og fyringsanlegg det er viktig at dette utføres av fagfolk som har kunnskap om miljøskadelige forekomster og håndtering/deponering av disse. Byggherrer risikerer betydelige gebyrer om ikke miljøfarlig forekomster sorteres som riktig fraksjon og deklareres i henhold til gjeldende regelverk. Våre fagfolk har lang erfaring og vurderer løpende slike forekomster.